Een eigen visie op zorgvastgoed, waarom?

Een eigen visie op zorgvastgoed, waarom?

Blog van Maarten Visser, sectormanager zorg bij bbn adviseurs

 

Samen met collega’s ontwikkelden we bij bbn adviseurs onze visie op zorgvastgoed: ‘Thuis maar dan beter. Omgevingen maken die het leven van ouderen verbeteren.' Met deze visie kunnen we zorgorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en ook beleggers en projectontwikkelaar helpen hun visie op zorgvastgoed te ontwikkelen of aan te scherpen.

Vier thema's

Vanuit onze eigen ervaringen, privé en professioneel,  hebben we vier thema’s centraal gesteld: Verbondenheid, Zelfstandigheid en Eigenwaarde, Woon- en werkcomfort en Thuis. We ontwikkelden een stappenplan om deze thema’s te onderzoeken op vijf elementen: Plek, Wijk/Buurt, Openbare ruimte, Gebouw en Gebruik. Elk element geeft invulling aan het thema op een manier die verbindt en meerwaarde creëert.

Optimale zorg verlenen

Met deze aanpak helpen we zorgorganisaties hun zorgvisie te vertalen naar hun visie op zorgvastgoed, zodat zij optimale zorg kunnen leveren in hun gebouwen. Gemeenten kunnen met een eigen visie richting geven aan hoe zij hun oudere inwoners willen laten wonen. Een eigen visie op zorgvastgoed helpt woningcorporaties woonvormen te bedenken, waarmee zij hun oudere bewoners kunnen verleiden door te stromen naar een nieuwe woning. Als projectontwikkelaar met een eigen visie ben je in staat een aantrekkelijk vastgoedconcept in de markt te zetten. En als beleggers eisen stellen aan zorgvastgoed vanuit hun eigen visie, zullen zij tevreden huurders langdurig aan zich kunnen binden.

Excelleren

Een eigen visie op zorgvastgoed helpt elke partij te excelleren in hun rol. Op deze manier komen de belangen van iedereen zo goed mogelijk aan bod en kunnen we transparant samenwerken aan een gezamenlijk doel. Thuis, maar dan beter!

Meer weten over hoe je zelf een visie op zorgvastgoed kan ontwikkelen? Bestel via deze link gratis het boek: 'Thuis, maar dan beter!'

 


Christel Witteveen
20-10-2021