Colofon

Identiteit van Stichting Zorgvastgoed.nl

Statutaire zetel: gemeente Amsterdam

E-mailadres: info@zorgvastgoed.nl

KvK-nummer: 63011522

RSIN: 855053689                    

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting Zorgvastgoed.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.
In verschillende onderdelen van de website kan informatie worden aangeboden die afkomstig is van andere bronnen. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. In het algemeen geldt dat er veel zorg en aandacht is voor de kwaliteit van de informatie die wordt aangeboden, maar dat deze desondanks nooit geheel vrij is van gebreken. Hiermee moet u rekening houden. Als de informatie essentieel voor u is, dient u deze bij de verantwoordelijke instantie te verifiëren. Mocht u op de website informatie tegenkomen die volgens u onjuist is, dan kunt u dat laten weten via de link Contact rechtsboven. Deze knop kunt u ook gebruiken als u een suggestie of een vraag over de werking van de website hebt.

Colofon en bestuur

Stichting Zorgvastgoed.nl
postadres: Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam
T 020-2101450  
E info@zorgvastgoed.nl

Maarten VisserEric Annaert
VoorzitterPenningmeester
Remco VissinkOnno Bierman
SecretarisBestuurslid