De helft van de 65+'ers woont ongeschikt

De helft van de 65+'ers woont ongeschikt

Dat de Nederlandse bevolking vergrijst mag geen verrassing meer zijn. In 1975 was slechts 1 op de 10 mensen 65+. In 2022 is dat al 1 op de 5, en in 2040 is dat naar verwachting maar liefst 1 op de 4. Ondanks dat de meeste senioren tegenwoordig veel langer fit en actief zijn, neemt de vergrijzing in rap tempo toe. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn voor deze groep belangrijk. HEVO deed onderzoek in de regio Oost-Brabant naar hoe de groep 65+ huishoudens zich ontwikkelt. Oost-Brabant is representatief voor een groot deel van Nederland als we de 44 grootste gemeenten (G44) daarbuiten laten. Hieronder de belangrijkste feiten en cijfers.

Groep 65+ huishoudens wordt steeds groter

Tussen 2022 en 2040 groeit het aantal 65+'ers in Nederland met circa 40%. Voor Oost-Brabant zou dit een toename van ruim 55.500 huishoudens betekenen.

Meer dan de helft woont (te) groot

In het ‘landelijke’ Oost-Brabant woont 51% van de 65+'ers in relatief grote woningen (> 120 m2). We zien een verschuiving naar kleinere woningen (< 90 m2) bij ouder wordende mensen. De wens om kleiner te wonen is er wel, maar het aanbod is er veelal niet.

Ruim 95% van de woningen is aanpasbaar

Volgens de ‘sterrenmethodiek’ van TNO is ruim 95% van de woningen aanpasbaar. Woningen op de begane grond of met een lift krijgen 3 sterren, woningen die tegen aanvaardbare kosten (maximaal € 10.000,--) toegankelijker gemaakt kunnen worden krijgen 2 sterren. Woningen die drempelvrij gemaakt kunnen worden, voorzien kunnen worden van een (trap)lift en/of aangepast sanitair of hoog-laag keuken, krijgen 0 of 1 ster. In Oost-Brabant zijn er relatief grote grondgebonden woningen die goed aanpasbaar zijn aan de veranderende woonbehoeften van ouderen. De woningen staan echter niet altijd op de juiste plaats om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen wijk met zorg waar nodig. Het liefst in een levensloopbestendige woning (appartement, bungalow, patiowoning of aangepaste eengezinswoning).

De helft woont in een ongeschikte woonomgeving

Naarmate mensen ouder worden neemt de mobiliteit af en de zorgvraag toe. Het wonen in een ‘geschikte woonomgeving’ wordt dan belangrijker. Volgens het CBS betekent dit dat er minimaal twee van vier essentiële voorzieningen (supermarkt, huisarts, apotheek, ov-halte) binnen 500 meter aanwezig moeten zijn. In Nederland woont ruim 48% 65+'ers in een ongeschikte woonomgeving. In Oost-Brabant is dat ruim 52%.

Gevarieerd woningaanbod is noodzakelijk voor een betere doorstroom

Woonwensen en behoeften van ouderen veranderen. Het beeld dat deze groep niet bereid is te verhuizen naar kleinere, geschikte woningen klopt niet. Het grootste deel wil wel, maar het aanbod is te beperkt. Er is behoefte aan een meer gevarieerd woningaanbod in steden, dorpen en wijken. Ook moet er worden meegedacht over de financiële mogelijkheden om de verhuisstap te maken. Deze beweging zal de reguliere doorstroom op de woningmarkt ten goede komen.

 

Klik hier om alle artikelen te lezen.


Trudy van Hoek
22-06-2022