Stichting Zorgvastgoed.nl wil de markt van zorg en vastgoed zodanig toerusten, dat ze bestendig is voor de toekomst, o.a. door:

  • Transparantie te bevorderen op de markt van vraag en aanbod van zorgvastgoed.
  • Deskundigheid te bevorderen door samenwerking en uitwisseling tussen zorgvastgoed-professionals.
  • Kennis en informatie op het gebied van zorg en huisvesting te verzamelen en te delen.

Word partner van Zorgvastgoed.nl en draag bij aan een transparante sector.

Vindt uw organisatie het ook belangrijk om een bijdrage te leveren aan de transparantie en professionalisering van de sector?  Word dan partner van Zorgvastgoed.nl.

Als partner heeft u de volgende privileges:

  • De mogelijkheid om u te profileren
  • Deelnemen aan partnerbijeenkomsten (netwerken)
  • Mee organiseren van webinars of themabijeenkomsten

Als uw bedrijf, instelling of koepel de doelstelling van Zorgvastgoed.nl onderschrijft, verwelkomen wij u graag!

Interesse? 

Neem contact op met stichting Zorgvastgoed.nl voor nadere informatie. 

T 020-2101450 
E info@zorgvastgoed.nl

Partners