Uitgebreid verslag themabijeenkomst "de emmahof revisited"

Uitgebreid verslag themabijeenkomst "de emmahof revisited"

"Bijeenkomst zorgvastgoed.nl biedt veel nieuwe inzichten" Zowel de voorbereidingsfase, met de keuze voor een biedingsprocedure, als de juridische onderwerpen bij de aan- en verkoop van te herontwikkelen zorgvastgoed kwamen aan bod.

Op woensdag 25 mei kwamen partners, professionals en genodigden van Zorgvastgoed.nl bij elkaar voor een Themabijeenkomst over vastgoedtransacties in de zorgsector. Deze keer werd de bijeenkomst gehouden op locatie Nieuwenoord van zorgorganisatie Amerpoort in Baarn.

De Themabijeenkomst trok zo’n 40 deelnemers. De deelnemers werden welkom geheten door Maarten Visser van bbn adviseurs en lid van het bestuurd van Zorgvastgoed.nl. Marijn Sluyter van Amerpoort trapte af met een introductie over Amerpoort.

Geschiedenis
De Amerpoort bestaat sinds 31 januari 1955. “Toen kwamen de eerste nonnen uit het zuiden”, vertelt Marijn. “Het begon met een opvang voor zwakzinnigen. Na diverse fusies en uiteindelijk groei, is dit uitgelopen tot tevens het begeleid wonen, logeren en dagbesteding. Momenteel hebben we bij de Amerpoort zo’n 13000 cliënten, plus nog 3000 zorg cliënten.

De locatie in Baarn, waar de Amerpoort een vestiging heeft, heet woonpark Nieuwenoord. “Dit is een woonlocatie met veel voorzieningen, zoals appartementen, kinderboerderij, een zwembad en een sporthal. Er wonen in totaal 400 mensen. De komende jaren gaat het park enigszins op de schop. Dit moet ervoor zorgen dat er meer leefruimte ontstaat”, aldus Marijn.

Positie zorgvastgoed
In het tweede programmadeel van de middag was het woord aan René Middelkoop, van bbn adviseurs. In zijn presentatie ging hij in op de positie en verhandelbaarheid van zorgvastgoed. “Zorgvastgoed wordt vaak beschouwd als incourant vastgoed”, stelt Middelkoop. De marktwaarde van zorgvastgoed kan echter worden verkregen door allereerst de waarde van de nieuwe invulling van het object te bepalen. Vervolgens vertelde Middelkoop meer over de overweging om tot verkoop over te gaan, onderbouwing van de verkoopbeslissing, voorwaarden waaraan moet worden voldaan, welke verkoopstrategie de meest optimale verkoopprijs levert en ging hij tot slot concreet in op de gang van zaken over de verkoop van de Emmahof in Amsterdam.

Soorten verkoop
Hier gingen Michiel van Hecke en Mischa Marchi van Dudok Bouw- en Vastgoedrecht op door. Allereerst begonnen zij hun presentatie met de soorten verkopers en soorten objecten bij de verkoop van zorgvastgoed. Vervolgens vertelden zij meer over de juridische mogelijkheden bij verkoop. Er kan zowel verkocht worden via onderhandse verkoop, als via een biedingsprocedure. De voor- en nadelen van beide verkoopmethodes werden toegelicht. “Zo is een voordeel bij een biedingsprocedure dat het een openbaar en transparant karakter heeft en dat er gelijke kansen zijn voor iedereen die wil bieden”, leggen Michiel van Hecke en Mischa Marchi uit. “Een nadeel kan zijn dat het minder flexibel is en dat je minder kunt sturen op kwaliteit.” Maar ook onderhandse verkoop heeft voor- en nadelen. “Een voordeel van onderhandse verkoop is bijvoorbeeld dat het flexibel is en dat er gelijkwaardigheid is bij de betrokken partijen. Een nadeel is dan weer dat het een traag proces is en dat er vaak hogere kosten zijn verbonden aan de onderhandeling.” Na hun uitleg over verkoopprocessen, legden Marchi en Van Hecke verschillende casussen aan de deelnemers voor. Daarna gingen zij uitgebreid in over de verkoop van de Emmahof en hoe dit proces is verlopen.

Vanuit het perspectief van de koper

Afsluitend hield Remco Vissink van Dudok Bouw- en Vastgoedrecht en ook bestuurslid van Zorgvatsgoed.nl een vraaggesprek met Michiel van Putten van Thuismakers. In het vraaggesprek kwam de biedingstactiek van Thuismakers aan de orde. Hoe zij tot het beste bod voor de Emmahof zijn gekomen? Michiel licht toe dat Thuismakers onderdeel is van Orpea en dat zij het gebouw herontwikkelen voor een van de zorglabels van Orpea in Nederland. Doordat ontwikkelaar en gebruiker binnen één organisatie samenwerken kunnen zij snel tot het beste bod komen zonder een ontwikkelfee in te hoeven rekenen. 

Na een inspirerende middag was het tijd voor een afsluitende netwerkborrel waarin kon worden nagepraat over de middag en waarbij nieuwe plannen werden gemaakt voor de toekomst.

Dit verslag is gemaakt door Laura Vliek van Zorgsaamwonen. Lees het artikel ook op de website van Zorgsaamwonen.


Rianka Bikker
21-06-2022