Vastgoed

Marktupdate 2023 H2 Taxatie Instituut Zorgvastgoed

Marktupdate 2023 H2 Taxatie Instituut Zorgvastgoed

Ieder halfjaar publiceert het Taxatie Instituut Zorgvastgoed een marktupdate. De marktupdate 2023 H2 beschrijft actuele trends, uitdagingen en recente transacties.


Trends

Vrijwel alle zorgaanbieders hebben door het wegvallen van coronasteun een slecht financieel 2022 gehad. De rendementen en brutomarges zijn fors gedaald, en dat laatste raakt tevens de financierbaarheid. De daling van het resultaat in 2022 volgt nadat het in de twee voorgaande jaren nog steeg. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Het aantal organisaties dat verlies leed is verdubbeld tot zo’n 30% van het totaal. Het gemiddelde rendement is bijna gehalveerd naar 1,1%. Naast het afbouwen van de coronasteun zijn de hoge personeelskosten, het hoge ziekteverzuim en de gestegen energielasten de belangrijkste oorzaken.

Vooral de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en gehandicapten- en ouderenzorg presteerden slecht. Er dreigt een financieel onhoudbare situatie voor de ouderenzorg; de kosten stijgen en de inkomsten staan onder druk. Kwaliteitsverlies van de zorg en faillissementen liggen daarmee op de loer. Maar ook wordt de ruimte voor noodzakelijke investeringen (denk aan verdere digitalisering en duurzaamheid) fors kleiner.  Bij algemene en categorale ziekenhuizen daalde het resultaat eveneens, uitgezonderd de universitair medische centra (UMC’s); hier steeg het resultaat met 41% ten opzichte van een jaar eerder.

Duurzaamheid

Vastgoedwaardering gaat niet alleen over vierkante meters, maar steeds meer over de ecologische voetafdruk die we achterlaten. In de snel veranderende wereld van vastgoedwaardering krijgt ESG (Environmental, Social, and Governance) een steeds prominenter rol. Een structurele verschuiving van perspectief, waarbij duurzaamheid en verantwoordelijkheid de sleutelwoorden zijn.


De invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in 2024 versterkt deze trend door grote ondernemingen te verplichten te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Vastgoed met een duurzaamheidscertificering is meer en meer in trek en heeft veel voordelen op de lange termijn. In combinatie met subsidies is het mogelijk de waarde van vastgoed te laten stijgen tegen geringe meerkosten. Zo brengen kantoren met de juiste certificeringen aantoonbaar een hoger rendement op. 

Lees dit en meer in de nieuwste marktupdate. Via deze link kunt u de marktupdate gratis downloaden.

Ieder halfjaar publiceert het Taxatie Instituut Zorgvastgoed een marktupdate. De marktupdate 2023 H2 beschrijft actuele trends,  uitdagingen en recente transacties.


Rianka Bikker
02-02-2024