Hoekstra vastgoedbeheer nieuwe partner

Hoekstra vastgoedbeheer nieuwe partner


Stichting Zorgvastgoed.nl mag Hoekstra Vastgoedbeheer verwelkomen als nieuwe partner! Lees hier het interview met Afke de With, Accountmanager Zorgvastgoed bij Hoekstra Vastgoedbeheer.

“Wij willen van een huis een thuis maken”

Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. En dat wil men het liefst in een veilige en comfortabele woonomgeving, inclusief service, zorg en zekerheid. Kortom, alles moet goed geregeld zijn om daadwerkelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat is precies waar Hoekstra Vastgoedbeheer naar streeft. “Zorgvastgoed is een combinatie van wonen, welzijn en zorg”, zegt Afke de With, Accountmanager Zorgvastgoed bij Hoekstra Vastgoedbeheer.

“De stenen vormen de basis voor een huis. Een toegankelijke woning, die van alle gemakken is voorzien. Daarnaast hebben veel bewoners behoefte aan reuring om hen heen. Een gemeenschappelijke ruimte waar men gezamenlijk kan eten, een kopje koffie kan drinken en waar activiteiten worden georganiseerd. Met zorg en dienstverlening binnen handbereik is het woonconcept compleet. En in dit alles is het de bewoner die zelf de regie in handen heeft. Niets is verplicht, de bewoner bepaalt!”

Het beleid in Nederland is er al vele jaren op gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Eventueel met hulp van de gemeente en als er zorg nodig is van de zorgverzekeraar. “Daarbij proberen wij zo goed mogelijk in te spelen op de persoonlijke situatie”, vult Afke aan. “Zodat mensen over hun eigen leven kunnen blijven beslissen.”

Deze ontwikkeling is sinds 2013 in een stroomversnelling gekomen, enerzijds vanwege het scheiden van wonen en zorg en anderzijds door de hervorming van de langdurige zorg. Zo worden wonen en zorg sinds 2013 apart gefinancierd. Dat bevordert het langer zelfstandig wonen van mensen met een zorgbehoefte, maar ook meer keuzevrijheid. Daarnaast wordt gestreefd naar het vergroten van de diversiteit aan woon(zorg)vormen, waarbij de expertise van Wonen plus Zorg een rol kan spelen.

Mensen met de indicatie Zorgprofiel 4 komen in aanmerking voor beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging. Wonen plus Zorg richt zich op mensen die deze zorgindicatie niet hebben, maar wel behoefte hebben aan een toegankelijke woning, die van alle gemakken is voorzien. En dat valt in de praktijk niet altijd mee. Afke:” Wonen plus Zorg is erop gericht die vaak lastige zoektocht uit handen te nemen. Wij hebben niet alleen geschikte zorgwoningen in beheer, we werken ook samen met vele zorgpartners, waardoor we woningen en zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden.”

Hoekstra Vastgoedbeheer beheert op dit moment zorgvastgoed in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Afke:” Geen enkele locatie is hetzelfde. Tezamen met zorgorganisaties, bewonerscommissies, gebouweigenaren, activiteitencommissies en ketenpartners vinden wij het telkens weer een uitdaging om het iedereen naar de zin te maken en ja, daar komt veel bij kijken.”

Afke sluit niet uit dat Hoekstra Vastgoedbeheer in de toekomst ook in andere delen van het land actief gaat worden. “Niet alleen zijn opdrachtgevers en cliënten tevreden over onze aanpak, we zien ook dat bestaande opdrachtgevers hun vastgoedportefeuille verder uitbreiden. Daarnaast staan we altijd open voor nieuwe opdrachtgevers, daar waar onze expertise gevraagd wordt haken we graag aan.”

Hoekstra Vastgoedbeheer beweegt mee met haar opdrachtgevers en de doelgroepen”, besluit Afke. “Dat is de rode draad die door onze organisatie loopt. Immers, wonen wil je met plezier, in elke levensfase. Dat is precies waar Hoekstra Vastgoedbeheer naar streeft.”

Met deze inscheek en de kennis van Hoekstra Vastgoedbeheer zijn ze een mooie aanvulling voor de partners en professionals van Zorgvastgoed.nl Wij hopen op een actieve inzet voor het platform en een vruchtbare uitwisseling van kennis en ervaring! 


Rianka Bikker
21-04-2022