Doe mee aan de zorgvastgoed challenge 2022!

Doe mee aan de zorgvastgoed challenge 2022!


Het is geen nieuws dat er grote opgaven liggen om meer ouderenhuisvesting te realiseren. Er komen geen verpleeghuisplaatsen bij en de doorstroming in de woningmarkt zit vast. Stichting Zorgvastgoed.nl organiseert daarom in 2022 de allereerste Zorgvastgoed Challenge.

Daarvoor roepen wij zorgorganisaties, ontwikkelaars, beleggers en alle andere partijen die zich verantwoordelijk voelen voor de huisvestingsopgave in de zorg op om zich aan te melden voor deelname aan de Challenge. De probleemstelling voor 2022 is:

Hoe lossen we de schaarste aan (passende) ouderenhuisvesting op?

Een brede aanpak is nodig om te komen tot oplossingen voor deze opgave. Denk aan: diversiteit van aanbod en aanbieders, burgerinitiatieven, financieringsvormen, het creëren van een gelijk speelveld voor zorgorganisaties, etc.

Wat moet je doen? Je stelt een multidisciplinair expertteam samen. Samen bedenken jullie een plan, idee, concept, oplossing etc. en werken deze uit tot een presentabel niveau. Jullie bereiden een pitch voor. Deelnemende teams presenteren op 13 oktober 2022 hun oplossingen ten overstaan van de andere deelnemers en een deskundige jury. De teams kunnen hun presentatie naar eigen inzicht inrichten. Het doel is om oplossingen te vinden. Daarnaast inspireren wij elkaar en leggen verbindingen om de ideeën en concepten door te ontwikkelen.

Datum: 13 oktober 2022
Locatie: Centrum voor Zorg Slotervaart in Amsterdam

De eerste teams hebben zich ondertussen aangemeld. Meer informatie over meedoen en opgeven is te vinden op de challenge pagina.


Rianka Bikker
07-07-2022