Complexe transitie van verzorgingstehuis naar jongerenhuisvesting

Complexe transitie van verzorgingstehuis naar jongerenhuisvesting


De zorgvragende bewoners van A.H. Gerhardhuis in Amsterdam werden één voor één overgeplaatst na beëindiging van het huurcontract. Eigenaar Woonzorg Nederland vond de ideale oplossing om het pand te behouden en rendement te creëren in de periode dat ze zich bezon op een nieuwe invulling.

De transformatie van het A.H. Gerhardhuis

In onze eerdere blog hebt u kunnen lezen hoe tijdelijke exploitatie een uitstekende oplossing is om de positie van zorgvastgoed te behouden wanneer dit leeg komt te staan. Verkoop wordt vermeden en de kansrijke positie van het pand blijft behouden. Ook hebt u kunnen lezen hoe pandeigenaren volledig ontzorgd kunnen worden in het regelen van tijdelijke exploitatie.

Maar soms is een situatie complex en vraagt deze om een maatwerk oplossing. Wat als het pand bijvoorbeeld geleidelijk leeg komt te staan, door langzame uithuizing van de oorspronkelijke bewoners? Wat als er ondernemers in het pand zitten? En welke opties zijn er voor exploitatie op de middellange termijn? In deze blog leest hoe hoe Camelot Europe deze vraagstukken oploste voor Woonzorg Nederland, bij de exploitatie van het A.H. Gerhardhuis.

Onveiligheid voor oorspronkelijke bewoners

Aan de Slotermeerlaan in Amsterdam staat het A.H. Gerhardhuis. Woonzorg Nederland verhuurde het aan zorgaanbieder Osira. Toen bleek dat de verhuur ten einde zou komen, begon Osira langzaam met het uithuizen van de oorspronkelijke bewoners. De overgebleven bewoners gaven aan zich onveilig te voelen in het steeds leger wordende pand. Het wegvallen van bedrijvigheid maakte het gebouw een aanlokkelijk doelwit voor insluipers.

Vastgoedbeheerde Camelot Europe ging aan de slag om het pand nieuw leven in te blazen met jonge bewoners en tegelijkertijd de veiligheid voor de ouderen te waarborgen.

Aantrekken van relevante geïnteresseerden

In de eerste plaats was het zaak om de veiligheid van het pand te verbeteren, aangezien het grotendeels leeg stond. Omdat er nog wel oorspronkelijke bewoners woonden, hield Camelot een strenge selectieprocedure onder de geïnteresseerde jongeren. Hieruit werden vijf bewoners gekozen die goed pasten, bijvoorbeeld omdat zij een zorgopleiding deden of affiniteit hadden met ouderen. Zij bewaakten het pand door middel van antikraakbewoning. Ook voor hen was dit een goede oplossing, omdat zij voordelige woonruimte kregen op een gewilde locatie.

Terwijl het aantal jongeren werd uitgebreid, verdwenen de laatste oorspronkelijke bewoners en kwam er ruimte voor iets nieuws. Woonzorg had behoefte aan een ‘adempauze’ terwijl zij zich bezinde op de toekomstplannen. Daarom stelde Camelot een plan op om over te gaan naar langdurige, flexibele verhuur: tijdelijke exploitatie op basis van de Leegstandwet.

Wat er komt kijken bij transformatie voor tijdelijke exploitatie

Tijdelijke exploitatie op basis van de Leegstandwet bezorgde Woonzorg inkomsten uit het pand in een tijd dat er zuinig moest worden omgesprongen met investeringen. Daarvoor moest er echter nog wel het een en ander aan het pand gebeuren. Naast de transformatie tot zelfstandige woonruimtes, moest de bestemming van het pand gewijzigd worden. Ook stond het op het punt aangemerkt te worden tot Rijksmonument, wat de nodige vragen bij partijen als Monumentenzorg en de gemeente Amsterdam opriep. Dankzij haar goede netwerk en expertise kon Camelot deze vragen beantwoorden. Daarnaast verzorgde ze de uitwerkingen van diverse vergunningen.

In het pand realiseerde Camelot 198 zelfstandige en 21 onzelfstandige woonruimtes, waarvan de zelfstandige voldoen aan de eisen voor huurtoeslag. Verder kwamen er gemeenschappelijke ruimtes voor de bewoners, en stelde Camelot een complexbeheerder aan. Ook de schoonmaak en het tuinonderhoud nam Camelot voor haar rekening.

In het pand had ook een fysiotherapeut zijn praktijk. Hij zat er al toen het pand aan de Slotermeerlaan nog een verzorgingstehuis was en hij kon en wilde blijven, omdat hij binnen de maatschappelijke bestemming van het pand paste. Inmiddels hebben vanuit die bestemming ook Buurtzorg en een stichting die dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking verzorgt hun intrek genomen. Alle partijen huren de ruimte bij Camelot.

Een elegante oplossing

Een goede bestemming vinden voor leegstaand (zorg)vastgoed is altijd een uitdaging. Dankzij de samenwerking tussen Woonzorg Nederland en Camelot Europe kon aan de Slotermeerlaan in Amsterdam woonruimte ontstaan. Die vormde zowel een oplossing voor het woningtekort in Amsterdam, als de leegstands- en rendementsvraagstukken van Woonzorg.

Wilt u meer weten over tijdelijke exploitatie op basis van de Leegstandwet? U vind hier meer informatie.


Aziza el Messaoudi
05-02-2021