Afstoten is niet altijd de beste oplossing: behoud positie van uw zorgvastgoed is mogelijk

Afstoten is niet altijd de beste oplossing: behoud positie van uw zorgvastgoed is mogelijk


Bij herinrichten van de vastgoedportefeuille ligt verkoop vaak voor de hand. Reden kan zijn dat er op korte termijn geld nodig is. Maar daar kleeft een groot nadeel aan: de positie die u verkoopt is namelijk niet meer terug te krijgen. Daarom loont het om naar andere mogelijkheden te kijken.

U als toekomstgerichte vastgoedeigenaar denkt ook aan andere mogelijkheden, zoals tijdelijke exploitatie.

Met het oog op de toekomst

De markt van het zorgvastgoed is volop in beweging. Fusies van zorginstellingen, veranderingen in het zorgbeleid van de overheid sinds 2012, de scheiding van zorg en wonen, de transitie van de wet langdurige zorg. Er is sprake van een veranderende vraag in zorgvastgoed, de ouderwetse verzoringshuizen sluiten, maar kleinschalige zorgcomplexen komen terug.

Hoe herschikt u de portefeuille met oog op de toekomst? Wanneer u vastgoed afstoot, komt er snel geld binnen. Maar kortetermijndenken kan riskant zijn. U krijgt er een flinke som voor terug, maar moet tegelijkertijd investeren in de huur van een locatie om de activiteiten voort te zetten. Of later weer tot koop van een andere locatie overgaan, wat zonde is als u al een goede positie in handen heeft.

De voordelen van tijdelijke exploitatie

Grond is duur en de positie van uw vastgoed is van groot belang voor de toekomst. Geef deze dus niet zomaar op!

Gelukkig hoeft dat ook niet. Zorgvastgoed is namelijk uitermate geschikt als woonruimte voor een andere doelgroep. U kunt jongeren, starters op de woningmarkt en andere woningzoekenden tijdelijk in het pand vestigen. Zij betalen huur en houden daarnaast de eigenaar scherp op het onderhoud. Ze melden storingen en defecten die bij leegstand over het hoofd worden gezien.

Deze tijdelijke exploitatie geschiedt in het kader van Leegstandswetverhuur. Bij verhuur op basis van de Leegstandswet kan zorgvastgoed tot wel tien jaar lang verhuurd worden aan tijdelijke bewoners. Deze bewoners genieten niet de uitgebreide bescherming die huurders doorgaans krijgen. Dit maakt het mogelijk voor de eigenaar om het pand weer in gebruik te nemen na een korte opzegtermijn.

Tijdelijke exploitatie op basis van Leegstandswetverhuur heeft een aantal grote voordelen voor de eigenaar. Denk aan:

  • Behoud van de positie van de locatie.
  • Leegstandswetverhuur levert rendement op, iets wat uitblijft als het pand slechts leegstaat. De huurinkomsten zijn voor de eigenaar.
  • U draagt bij aan sociaal-maatschappelijke uitdagingen door het creëren van woonruimte in deze schaarse tijden
  • Een flexibele optie dankzij de opzegtermijn van 3 maanden.
  • U voorkomt mogelijke kostenposten en waardevermindering door kraak, vandalisme en verval.

Camelot en Woonzorg Nederland: enkele voorbeelden

Camelot neemt als leegstandsbeheerder het regelen van de leegstandswetverhuur op zich. Doel hierbij is u als eigenaar volledig ontzorgen. Op het gebied van sociaal en financieel rendement, maar ook technisch en administratief.

Hoe gaat dat in zijn werk, zorgvastgoed tijdelijk exploiteren? Voor woningcorporatie Woonzorg Nederland, gespecialeerd in zorgvastgoed, ontwikkelde Camelot een beheeroplossing voor een aantal locaties in Nederland. De hulpvraag van Woonzorg Nederland: hoe kunnen wij er voor zorgen dat we deze posities niet los hoeven te laten en dus met het oog op de toekomst, weer in kunnen zetten voor onze kernactiviteiten? Tijdelijke exploitatie op basis van Leegstandswetverhuur is hier een uitermate geschikte oplossing voor. In de volgende blogs leest u hoe Camelot dit aanpakt.


Aziza el Messaoudi
16-11-2020