Te huur woonzorgcomplex inclusief dagbesteding

Te koop / Te huur

Provincie Groningen > Gemeente Het Hogeland > Pieterburen
825 m2
Vrij van huur
2000

In het buitengebied van Pieterburen wordt een woon-zorgcomplex te huur aangeboden met een veertiental verblijfseenheden welke beschikken over diverse gemeenschappelijke ruimtes inclusief dagbesteding.

Ligging en bereikbaarheid

Het complex is ten oosten van de kern van Pieterburen gelegen. Het dorpscentrum met een beperkt aanbod van horeca- en winkelvoorzieningen is op circa drie kilometer gelegen. Voor een uitgebreider aanbod van voorzieningen kan worden uitgeweken naar een van de omliggende plaatsen. Daarnaast bevinden zich er in de directe omgeving diverse culturele en maatschappelijke voorzieningen.

 

Pieterburen is gelegen op een steenworp afstand van de Waddenzee zo’n 30 kilometer boven de stad Groningen. De afstand naar de dichtstbijzijnde verbindingsweg, de N361 is circa 6,0  kilometer. Op slechts 160 meter is de dichtstbijzijnde bushalte gesitueerd en het station van Warffum is  op circa vijftien autominuten gelegen.

 

Objectgegevens

Het object is landelijk gelegen en beschikt over een tweetal bouwlagen. Op de begane grond is een achttal slaapkamers gelegen welke gebruik maken van gemeenschappelijk sanitair. Enkele slaapkamers hebben individueel sanitair. Er is daarnaast een grote gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met een keuken.

 

Middels een trap is de verdieping te bereiken. Op deze bouwlaag zijn negen zit-/ slaapkamers gerealiseerd welke alleen beschikken over individueel sanitair. Het complex wordt verwarmd middels radiatoren en vloerverwarming. Een brandmeldinstallatie is aanwezig met alle bijbehorende voorzieningen.

 

 

Kerngegevens

Kerngegevens Broeksterweg 24

Adres:

Broeksterweg 24A, 9968 TJ Pieterburen

Kadastraal bekend:

Eenrum F 1235

Bouwjaar:

2000

Indicatie oppervlakte:

825 m² BVO *

Aantal zorgappartementen/-studio’s:

17

Huidig gebruik

Leegstand

Perceeloppervlakte:

18.341 m²

Bestemming:

Agrarisch met de aanduiding ‘Zorgboerderij’

 

*                  er is geen oppervlaktestaat conform NEN 2580 beschikbaar, genoemde oppervlaktematen dienen derhalve                     nadrukkelijk als indicatief te worden beschouwd

Bestemmingsplan

Het perceel is gelegen in bestemmingsplangebied ‘Buitengebied’, welke op 10 juli 2019 is vastgesteld door de gemeente Het Hogeland. De locatie heeft de bestemming ‘Agrarisch’ met de functieaanduiding ‘Zorgboerderij’. 

 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van diverse agrarische activiteiten. Blijkens de functieaanduiding mag er tevens een zorgboerderij geëxploiteerd worden op onderhavige locatie. Onder het begrip 'zorgboerderij' wordt verstaan: een zorgfunctie als neven- of hoofdtak waarbij de sociaal-medische opvang van personen, al dan niet in de vorm van het ter plaatse woonachtig zijn, wordt gecombineerd met agrarische activiteiten, in die zin dat de personen behulpzaam zijn bij de agrarische of natuur beherende activiteiten; in de agrarische activiteiten zijn ook productie en ondergeschikte detailhandel in ambachtelijke producten begrepen;

 

 

Huurvoorwaarden

Het complex met zeventien appartementen zal als geheel verhuurd worden aan een zorgexploitant. De toekomstige bewoners zijn mensen die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning worden gefinancierd. Binnen deze doelgroep kan gedacht worden aan zorg in de vorm van begeleid wonen of intensieve 24-uurs zorg voor diverse doelgroepen. Aanvullend is het eventueel mogelijk dagbesteding aan te bieden op onderhavige locatie. Dit zal gevolgen hebben voor de huurprijs en derhalve in onderling overleg verder besproken worden.

 

De intentie is om een looptijd van vijf jaar overeen te komen met een eventuele optie tot verlenging. De huur zal jaarlijks geïndexeerd worden conform CPI. Nadere afspraken over af te nemen diensten, verzekering, onderhoud en beheer zullen in overleg tussen verhuurder en exploitant worden bepaald.

 

De zorgexploitant is huurder van het gehele complex. Het risico op leegstand is derhalve voor rekening van de exploitant. De exploitant zal zelf rechtstreeks met de bewoners contracten afsluiten met betrekking tot zorg en dienstverlening.