SPRING architecten

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid ontwerpen wij allerlei woonvormen voor ouderen en mensen met een handicap, die recht doen aan hun persoonlijke wensen en leefstijl. De opgebouwde kennis maakt ons een waardevolle gesprekspartner voor professionals in de zorg, ook in de initiatieffase van een project waarin we vragen en kansen met elkaar weten te verbinden. 

Stichting Zorgvastgoed.nl  Postjesweg 175  1062 JN Amsterdam  T 020-2101450  E info@zorgvastgoed.nl

Privacy statement

Cookie-instellingen