Dynamis Research

Dynamis Research onderzoekt de Nederlandse vastgoedmarkt en legt de bevindingen vast in de Sprekende Cijfers rapportages. Aan de hand van deze data en expertise wordt niet alleen de markt diepgaand beschrijven, maar wordt ook een visie gevormd op verschillende thema’s.

Dynamis taxaties Nederland

Dynamis Taxaties Zorgvastgoed

Afschaffing van het bouwregime, invoering van een normatief bekostigingssysteem, normatieve huisvestingscomponent (NHC), leegstand en daarbij behorende financiële risico’s voor rekening eigenaar pand of zorgexploitant? Scheiden van wonen en zorg?

Wet langdurige zorg (Wlz) of PGB, nee toch WMO. Indiceert het CIZ Zorgzwaartepaketten (ZZP) of zorgprofielen? Diagnose behandel combinatie (DBC)! Cure & Care. Wilt u Zorgvastgoed opschalen, afstoten of toch exploiteren? En welke rol speelt het College Sanering Zorginstellingen?

Hét begint met adviseurs die dezelfde taal spreken. Dynamis Taxaties Nederland spreekt de taal van de zorg en die van Zorgvastgoed in het bijzonder. Wij zijn dan ook uw ideale taxateur met betrekking tot uw Zorgvastgoed. 

De uitvoering en inhoud van onze taxaties:

  1. Landelijk Zorgvastgoed team met lokale verankering
  2. DESTEP analyse (lees meer via onze link)
  3. Beoordeling van: Markt, Pand en Exploitant

Dynamis vastgoedmakelaars:

Local heroes in heel Nederland

Met 40 vestigingen verspreid over Nederland is Dynamis makelaars, vastgoedmakelaars, bedrijfsmakelaars, woningmakelaars, adviseurs en taxateurs een van de grootste spelers op het gebied van wonen, bedrijfsonroerendgoed, taxaties en vastgoedconsultancy. De enige partij die zowel lokale, regionale als landelijke opdrachten voor u kan uitvoeren: vanuit de regio zelf.

Stichting Zorgvastgoed.nl  Postjesweg 175  1062 JN Amsterdam  T 020-2101450  E info@zorgvastgoed.nl

Privacy statement

Cookie-instellingen