Cofinimmo

Al meer dan 35 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, met een waarde van 4 miljard EUR. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. ‘Caring, Living and Working – Together in Real Estate’ is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een zorgvastgoedportefeuille van meer dan 2 miljard EUR opgebouwd in Europa.

Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar portefeuille via een team van meer dan 130 medewerkers te Brussel, Parijs, Breda en Frankfurt.

Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het REIT-stelsel in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder.

Op 28 juni 2019 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo ongeveer 3 miljard EUR. De vennootschap past een investeringsbeleid toe dat gericht is op het aanbieden van een maatschappelijk verantwoorde langetermijninvestering met laag risico die een regelmatig, voorspelbaar en groeiend dividend genereert.

Zorgvastgoedstrategie

De strategie van Cofinimmo bestaat erin haar leiderschap in de Europese zorgvastgoedsector te versterken. Deze groei zal gepaard gaan met diversificatie binnen de zorgvastgoedsector. Waar het aanbod lange tijd beperkt was tot woonzorgcentra, omvat het nu ook andere types van vastgoed voor een investeerder met expertise en jarenlange ervaring in zorgvastgoed zoals Cofinimmo. Ter illustratie: in 2005 maakte Cofinimmo haar intrede in het zorgvastgoed door woonzorgcentra aan te kopen. Daarna breidde ze haar marktaandeel uit via de verwerving van eerstelijnszorgcentra, gespecialiseerde klinieken, revalidatieklinieken, psychiatrische instellingen enzovoort. Anderzijds zal de diversificatie zich ook op geografisch niveau doorzetten, waardoor de groep landen bereikt die buiten de huidige actieradius liggen (België, Frankrijk, Nederland en Duitsland). In het licht hiervan is het duidelijk dat het aandeel van zorgvastgoed in de totale portefeuille van Cofinimmo, dat nu al meer dan 50 % bedraagt, aanzienlijk zal groeien.

In haar strategie voor duurzame ontwikkeling verbindt Cofinimmo zich ertoe om:

  • bij te dragen tot de verbetering van de gemeenschapsinfrastructuur, om de leefomgeving van burgers en meer bepaald haar huurders een nieuwe invulling te geven, door gemengde en maatschappelijk duurzame stadswijken te bevorderen; 
  • de energieprestaties en het comfortniveau van haar gebouwen te verbeteren en daarbij een ecologisch antwoord op lange termijn in te bouwen in de levenscyclus ervan;
  •  duurzame ontwikkeling zo veel mogelijk toe te passen binnen de grenzen van de economische rendabiliteit. Om deze doelstellingen te bereiken, zet Cofinimmo in op innovatie, investeringen en dialoog met haar belanghebbenden.

Het aandeel

De aandelen van Cofinimmo worden genoteerd op Euronext Brussel.

  • Naam aandeel: COFB
  • ISIN-Code:  BE0003593044

Voor meer informatie, raadpleeg ons jaarlijks financieel verslag en ons duurzaamheidsverslag.

 

Stichting Zorgvastgoed.nl  postadres Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam  T 020-2101450  E info@zorgvastgoed.nl 

management en bestuur         privacy statement

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.