Care Property Invest

Care Property Invest investeert in zorgvastgoed voor senioren en mensen met een beperking, zowel in België als buiten de landsgrenzen.

Sinds 2014 werkt Care Property Invest verder aan de uitbouw van een nieuw patrimonium aan zorgvastgoedprojecten (woongelegenheden vervat in het woonzorgdecreet en woningen voor mensen met een beperking) gestoeld op onze ervaring in het bouwen van serviceflats in opdracht van de Vlaamse Overheid.

Care Property Invest- GVV (REIT)

Care Property Invest is een Openbare gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht (hierna GVV) (statuut sinds 25 november 2014) en neemt een duidelijke positie in binnen het GVV-landschap door haar specialisatie binnen het marktsegment van de huisvesting voor senioren en mensen met een beperking

De Vennootschap werd op initiatief van de Vlaamse Regering op 30 oktober 1995 opgericht – onder de naam Serviceflats Invest NV – met als doel de bouw en financiering van serviceflats voor OCMW’s en sociale vzw’s.

Aandeelhouders van Care Property Invest (genoteerd op de aandelenmarkt Euronext Brussels) kunnen dankzij dit statuut genieten van een roerende voorheffing van 15%.

Missie: zorgbouwen in alle vertrouwen

Vanuit de expertise en knowhow opgebouwd bij de realisatie van serviceflats voor de Vlaamse overheid, investeert de Vennootschap vandaag in  betaalbare, kwalitatieve en aantrekkelijke zorginfrastructuur en diverse woonvormen voor senioren en mensen met een beperking (alle woonvormen opgenomen in het woonzorgdecreet en woonvormen voor mensen met een beperking). Zo investeert zij bijvoorbeeld in woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen en wooncomplexen voor mensen met een beperking.

Deze gebouwen worden vervolgens voor een lange termijn ter beschikking gesteld van de zorgexploitant.

De zorgexploitant kan bij Care Property Invest kiezen voor een oplossing op maat, onder andere door de volgende formules:

 • Design – Build – Finance – (Maintain) -Formule
  In een “Design-Build-Finance” formule staat Care Property Invest in voor de volledige projectontwikkeling, van architectuur, samenwerking met aannemers, projectrealisatie en –opvolging tot en met de financiering van het project
 • Herfinanciering van bestaande gebouwen 
  Ook bestaande gebouwen die aan een grondige renovatie toe zijn, kunnen via een recht van erfpacht, recht van opstal of gewoon door aankoop doorgeschoven worden naar Care Property Invest
 • Ontwikkelen van en investeren in zorgvastgoed.
  Naast de DBF(M)-formule verwerft Care Property Invest ook gronden en/of gebouwen en projecten in uitvoering / ontwikkeling door zorgondernemers.
 • Andere oplossingen op maat zijn steeds bespreekbaar 

Interesse in een samenwerking? neem contact met ons op!

Strategie

De strategie van de Vennootschap berust op:

 • groeiende vraag naar vastgoed met een maatschappelijke meerwaarde, namelijk zorginfrastructuur die volledig afgestemd is op de noden van haar bewoners.
 • demografische evolutie van de Belgische bevolking, die naar verwachting van het Federaal Planbureau in 2050 een vergrijzingspiek zal bereiken.
 • verwachtingen en noden van de operatoren in deze markt. Daarom gaat  Care Property Invest steeds langetermijncontracten en -samenwerkingen aan.

Vastgoedstrategie:

 • Vastgoedportefeuille die voor 100% uit zorgvastgoed bestaat, wat voor haar aandeelhouders een roerende voorheffing van 15% betekent (Verlaagde roerende voorheffing wanneer portefeuille GVV voor minstens 60% uit zorgvastgoed bestaat).
 • Risicospreiding van de portefeuille: gebalanceerde geografische spreiding, diversificatie operatoren.
 • Evenwichtige verdeling van solvabele exploitanten.
 • Goede balans tussen private en publieke samenwerkingen.
 • Met de uitbreiding van haar maatschappelijk wil de Vennootschap haar strategie doorvoeren in een select aantal geografische kernmarkten binnen de EER.
 • “buy and hold”: aanhouden van vastgoed op lange termijn.

Financiële Strategie:

 • Voortdurende dialoog  met de zorgsector, de overheid, potentiële en huidige investeerders, kredietverstrekkers en alle stakeholders in het algemeen.
 • Care Property Invest tracht zichzelf op een zo gunstig mogelijke manier te financieren door gebruik van eigen en vreemde middelen. Vreemde middelen worden zo gediversifieerd mogelijk aangetrokken. Een schuldgraad van maximaal 55% wordt beoogd, met een goed indekkingspercentage van de schulden. Door het continu verder uitbouwen van de schaalgrootte, streeft de Vennootschap steeds naar een competitieve verdeling van schulden en kapitaalkosten en een verbetering van haar operationele marge.
 • Door het afsluiten van erfpacht- en huurovereenkomsten op lange termijn creëert de Vennootschap cashflows op lange termijn. Door het triple net karakter van deze overeenkomsten met solide operatoren en de overdracht van het leegstandsrisico naar de operator (behoudens de investering te Gullegem) slaagt de Vennootschap erin een laag risicoprofiel te handhaven.

Care Property Invest werkt verder aan de uitbouw van haar zorgvuldig samengestelde zorgvastgoedportefeuille zodat haar aandeelhouders verder kunnen genieten van een solide en stabiel dividendrendement. Het is de ambitie van Care Property Invest om dé referentie (toonaangevend) te zijn in haar markt en een accelererende groei te realiseren.

Doelgroepen

 • Lokale overheden en caritatieve organisaties (vanuit haar ervaring van het bouwen van serviceflats voor de Vlaamse Overheid)
 • Private operatoren

Het aandeel Care Property Invest (CPINV)

Notering

De aandelen van Care Property Invest worden genoteerd op Euronext Brussel.

 • Naam aandeel: CPINV
 • ISIN-Code:  BE0974273055

EPRA

Care Property Invest is lid van de EPRA-organisatie en past de EPRA-normen toe in haar jaarlijkse en halfjaarlijkse communicatie (website).

Index-opnames

Het aandeel Care Property Invest is opgenomen in de volgende indexen:

Stichting Zorgvastgoed.nl  postadres Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam  T 020-2101450  E info@zorgvastgoed.nl 

management en bestuur         privacy statement

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.