Blogs

 • NIEUWBOUW HOGE WOERD IN UTRECHT

  Trudy van Hoek 16-04-2021 48 keer bekeken 0 reacties
  Bericht NIEUWBOUW HOGE WOERD IN UTRECHT bekijken

  BIJZONDER DUURZAAM IN ELKE DENKBARE VORM

  Van circulair beton tot het terugwinnen van warmte uit douchewater, van cradle-2-cradle tegels tot het leveren van bouwmaterialen met elektrische bakfietsen: bij de ontwikkeling en realisatie van woonzorgcentrum Hoge Woerd is vrijwel geen enkele mogelijkheid om duurzaam en circulair te bouwen onbenut gelaten.

  HEVO realiseert in Utrecht een uniek woonzorgcentrum. In het project Hoge Woerd realiseert HEVO 25 woningen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die hier begeleid gaan wonen. Het complex zal straks 1.400 m² bvo groot zijn en omvat drie woonlagen. Dit in het oog springende project komt tot stand door een bijzondere samenwerking tussen HEVO, de gemeente Utrecht, woningcorporatie GroenWest en Zorginstelling Reinaerde, die na oplevering de eerste gebruiker zal zijn.

  De gemeente schreef een tender uit voor dit perceel, waarbij duurzaamheid en circulariteit belangrijke gunningscriteria waren. HEVO speelde daarop in door al vroeg in het proces haar expertise op het gebied van duurzaamheid en circulariteit én die van de procespartners in te zetten. Na het winnen van de tender zijn partijen ingeschakeld die de beste circulaire en duurzame oplossingen konden inbrengen. Nadat de opdracht aan HEVO was gegund is een grondovereenkomst met de gemeente en een turnkey-overeenkomst met GroenWest gesloten.

  ALS JE JE FANTASIE DE VRIJE LOOP LAAT, KOM JE MET DE MOOISTE OPLOSSINGEN VOOR EEN OPTIMAAL DUURZAAM GEBOUW. EN IK HEB GEZIEN DAT ALS JE ECHT INZET OP DUURZAAMHEID, ER ONVERWACHTE MOOIE TOEPASSINGEN MOGELIJK ZIJN!

  — FRANCIS PELDERS, SENIOR PROJECTMANAGER BIJ HEVO

  HET BOUWPROCES

  Al tijdens het bouwproces is er veel aandacht voor duurzaamheid en CO2-reductie. Voor de leverancier van stroom is gekozen voor volledig CO2-neutrale stroom van Eneco HollandseWind. Besloten is om 50% online te vergaderen om CO2-uitstoot te verminderen. Ook bij de keuze voor de uitvoerende partijen is streng gelet op CO2-besparing. Het personeel van de aannemer en van de uitvoerende partijen komt uit de regio en dus zoveel mogelijk op de fiets naar de bouwplaats. Ook bij de aanvoer van materialen is er aandacht voor duurzaamheid. Leveranciers clusteren hun leveringen, waardoor er maar twee leveringen per week nodig zijn, in plaats van dagelijkse leveringen. En Stiho en Isero leveren hun materialen per elektrische bakfiets of elektrische bestelwagen.

  DOOR HET GEBRUIK VAN VEEL CIRCULAIRE MATERIALEN MAKEN WE MET HET PROJECT HOGE WOERD EEN GROTE IMPACT. HET MOOIE IS DAT HET GEEN INVLOED HEEFT OP DE UITVOERING, DAT GAAT ALS VANOUDS.

  — JOHAN DE RUIG, UITVOERDER VAN ZOELEN

  URBAN MINING EN CRADLE-2-CRADLE

  De materiaalkeuze is ook van grote invloed op de mate van duurzaamheid. Zo is gekozen voor beton dat circulair geproduceerd wordt. New Horizon levert, samen met Rutte Beton, het circulair beton dat voor een zo groot mogelijk deel gemaakt wordt met herwonnen beton, uit sloop van panden (urban mining). Daarmee realiseert HEVO een enorme CO2-reductie van 18 ton! Daarnaast is de keuze gemaakt voor cradle-2-cradle wand- en vloertegels van Mosa en hergebruikte plafondplaten. Buiten zullen secundaire (gebruikte) tegels toegepast worden voor de terrassen.

  IMPACT MAKEN MET CIRCULAIRE GRONDSTOFFEN, DAT MAAKT HOGE WOERD EEN BIJZONDER PROJECT. ONS CIRCULAIR BETON IS HIER LETTERLIJK HET FUNDAMENT VOOR EEN PRACHTIG DUURZAAM GEBOUW.

  — BOAZ WASSER, NEW HORIZON

  EEN DUURZAAM, TOEKOMSTGERICHT GEBOUW

  Ook bij het ontwerp van het gebouw is in de volle breedte rekening gehouden met duurzaamheid. Het gebouw kan eenvoudig van functie veranderen, door toepassing van flexibele wanden. Het gebouw is energieneutraal en gasvrij door het slim gebruiken van zonnepanelen en warmtepompen. Ook is bij het ontwerp al rekening gehouden met het hergebruik na de levensduur van het gebouw. Alle materialen en elementen zijn zoveel mogelijk losgekoppeld, zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Door doordachte plaatsing van de natte ruimten zijn zo weinig mogelijk leidingen in beton gegoten. Een vooruitziende blik! 

  ECOLOGISCH EN MAATSCHAPPELIJK DUURZAAM

  De toekomstige bewoners zullen een gastvrije plek vinden in Hoge Woerd. Al voor aanvang van het project heeft HEVO contact gezocht met omliggende bedrijven en gekeken naar de inzetbaarheid van de bewoners bij de buren. Zo zijn de Bouwloods, een werkplaats voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, en brouwerij Maximus benaderd. Door het weglaten van een omheining wordt letterlijk een drempel weggenomen en worden bewoners extra gestimuleerd om te participeren in de buurt.

  Naast het gebouw is bij de ontwikkeling van Hoge Woerd ook naar de omgeving gekeken. Op het perceel wordt bijvoorbeeld zoveel mogelijk hemelwater opgevangen en in de bodem geïnfiltreerd. Waar het kan, wordt gebruik gemaakt van halfverharding om de kavel zo groen mogelijk te houden. Het gebouw draagt ook bij aan de biodiversiteit door het plaatsen van een bijenhotel en nestkasten voor gierzwaluwen. De geplande groenvoorzieningen zorgen voor een gastvrije kavel voor insecten en vogels.

  Francis Pelders

  MEER WETEN?

  Neem dan contact op met Francis Pelders, telefoon 073 6 409 409

  Mail Francis of lees het artikel: https://www.hevo.nl/actueel/nieuwbouw-hoge-woerd-in-utrecht-bijzonder-duurzaam-in-elke-denkbare-vorm

 • Verduurzaming zorgvastgoed kost komende tien jaar €8,1 miljard

  Trudy van Hoek 16-04-2021 40 keer bekeken 0 reacties
  Bericht Verduurzaming zorgvastgoed kost komende tien jaar €8,1 miljard bekijken

  De langdurige zorg moet grootschalig renoveren of investeren in nieuwbouw om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren. Zorginstellingen moeten daarvoor de stap maken van een Strategisch Vastgoedplan naar een Individuele Routekaart. HEVO heeft ABN AMRO geadviseerd bij het opstellen van een stappenplan voor zorginstellingen om hun vastgoed tijdig, en op de juiste manier, te verduurzamen. Dit begint bij de cruciale vraag: passen de gebouwen bij de toekomstige zorgvraag? Daarbij heeft HEVO ook een aantal objecten geanalyseerd vanuit een integrale definitie van duurzaamheid: energie, gezondheid, functionaliteit en technische kwaliteit. ABN AMRO heeft mede op basis van deze inzichten de investeringsopgaaf die de sector te wachten staat doorgerekend. Lees de publicatie hieronder.

  De verduurzaming van vastgoed dat gebruikt wordt in de langdurige zorg gaat de komende tien jaar € 8,1 mrd. kosten. Instellingen kunnen deze investeringen zelf wel opbrengen, maar hogere structurele kosten zorgen voor extra druk op toch al krappe marges. Dat zou ten koste kunnen gaan van de zorg. Dus moeten de vergoedingen voor langdurige zorg omhoog, betoogt ABN AMRO in een maandag verschenen onderzoek dat mede is uitgevoerd door adviesbureau HEVO. 'Het oude vastgoed is zo goedkoop dat de vergoeding ervoor de zorg subsidieert. Dat kan in de toekomst niet meer', zegt sectorbankier Anja van Balen.

  De langdurige zorg heeft in de zogeheten Green Deal Zorg 2.0 beloofd zich aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. Dat betekent voor 2030 een reductie van de CO₂-uitstoot van 49% ten opzichte van het niveau van 1990. Twintig jaar later moet de uitstoot zelfs 95% lager liggen. Dit jaar moet de sector concrete plannen presenteren.

  RENOVEREN OF NIEUWBOUW?

  Dat betekent een forse opgave, want veel zorgvastgoed is verouderd en van beroerde kwaliteit. Ongeveer de helft is eigendom van de instellingen zelf, en van de rest wordt het leeuwendeel van corporaties gehuurd. Het bedrag van €8,1 mrd. dekt alleen het eigen bezit van zorginstellingen, dus corporaties staan volgens ABN AMRO voor een vergelijkbaar investeringsvraagstuk.

  Een belangrijke vraag is: renoveren of nieuwbouw? De onderzoekers betogen dat het in veel gevallen niet logisch is om het oude vastgoed nog op te kalefateren. Bovendien is er nu al een tekort aan plekken voor kwetsbare ouderen, en door de vergrijzing wordt dat alleen maar groter. Dit levert een belangrijk praktisch bezwaar op, stelt Van Balen: 'Waar breng je de bewoners onder tijdens de renovatie?' Al met al zou de komende tien jaar 37% van het vastgoed volledig vervangen moeten worden.

  TERUGKERENDE KOSTEN

  Gelukkig zijn de balansen van de instellingen gemiddeld genomen zeer solide. Ook als die €8,1 mrd. daadwerkelijk uitgegeven wordt, resteert een prima solvabiliteit. Het probleem zit in de terugkerende kosten. Bij nieuw of vernieuwd (en dus waardevoller) vastgoed horen hogere afschrijvingen, en ook de rentelasten zullen toenemen. In totaal zouden de instellingen ruim €400 mln. per jaar extra kwijt zijn aan hun vastgoed. De ouderenzorg houdt de voeten nog wel droog, maar in de gehandicaptenzorg blijft nauwelijks marge over en de ggz komt zelfs onder water te staan. Lagere energiekosten zorgen waarschijnlijk wel voor enige compensatie.

  Lastig, maar er zit niets anders op, zegt Van Balen. 'De afspraken in de klimaatakkoorden worden hard, dus verduurzaming moet nu echt aangepakt worden. Daarin heeft de publieke sector ook een voorbeeldfunctie.'

  IN HET NIEUWS

  FD: verduurzaming zorgvastgoed kost komende tien jaar 8,1 miljard

  Michel Drenth

  MEER WETEN?

  Neem dan contact op met Michel Drenth, telefoon 073 6 409 409

  Mail Michel

  René Lolkema

  Of neem contact op met René Lolkema, telefoon 073 6 409 409

  Mail René

   

  Het artikel https://www.hevo.nl/actueel/verduurzaming-zorgvastgoed-kost-komende-tien-jaar-8-1-miljard-euro

 • Probeer elkaar te vinden op zorginhoud

  Trudy van Hoek 16-04-2021 52 keer bekeken 0 reacties
  Bericht Probeer elkaar te vinden op zorginhoud bekijken

  PROBEER ELKAAR TE VINDEN OP ZORGINHOUD

  Bij het ontwikkelen van zorgvastgoed komt het steeds vaker aan op succesvol samenwerken. Het is de kunst om zorgaanbieders, corporaties en/of beleggers op één lijn te krijgen. René Lolkema geeft aan hoe je deze 'puzzel legt'.

  Als één speler weet wat er bij samenwerken in zorgvastgoed komt kijken, dan is dat HEVO. We fungeren vaak als 'verbindende' schakel tussen zorgaanbieders, corporaties, beleggers en gemeenten. Bij de concept- en visievorming adviseren we verschillende zorgondernemers in de conceptkeuze en de combinatie van zorg- en vastgoedexploitatie. Daarna volgen pas het ontwerp en de realisatie.

  Twee recente praktijkvoorbeelden laten zien hoe tot een succesvolle samenwerking is gekomen:

  WOONZORGGEBOUW UTRECHT HOGE WOERD

  Dit is een gebouw met 25 appartementen en gezamenlijke ruimten voor jongvolwassenen met een zorg- of ondersteuningsvraag. Dit project is ontstaan na een door de gemeente Utrecht uitgeschreven tender voor een kavel met een maatschappelijke bestemming. Als ontwikkelingsmanager ging HEVO in gesprek met gebouweigenaren en huurders. Zo ontstond bij ons het beeld dat een voorziening voor jongvolwassenen hier op zijn plaats zou zijn. We legden contact met zorgaanbieder Reinaerde die ervaring heeft met de doelgroep jongvolwassenen. Reinaerde zag heil in het project, en ontwikkelde samen met ons een zorgconcept waarbij jonge mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag begeleid zelfstandig kunnen wonen. Verder werd woningcorporatie GroenWest er als verhuurder bij betrokken. De tender werd gewonnen.

  We bewaakten vervolgens niet alleen het proces rond vergunningen en overeenkomsten, maar ook samen met de zorginstelling en de woningcorporatie de visie op zorg. 'De corporatie wilde tweekamerappartementen met een kleine slaapkamer. Maar Reinaerde wees op het belang dat door jongvolwassenen wordt gehecht aan ruimte voor een tweepersoonsbed. Daarom krijgen sommige appartementen een scheidingsmuur en andere niet.' Inmiddels begeleiden we alle bouwwerkzaamheden en wordt het project eind van dit jaar opgeleverd.

  JABIKSHOF LEEUWARDEN

  Een ander voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen een zorgaanbieder en een belegger betreft het woonzorgcomplex Jabikshof dat nu in Leeuwarden (De Zuidlanden, Goutum) verrijst. Dit ontwikkelde HEVO samen met zorggroep Noorderbreedte. René Lolkema legt de achtergrond uit. ‘Noorderbreedte wilde graag samenwerken met een belegger. Wij hebben Noorderbreedte geadviseerd om een belegger te zoeken die aansluit op haar visie en waar een gezonde, duurzame samenwerking mee kon worden afgesproken. Om zo’n belegger te selecteren, hebben we een informatiememorandum opgesteld. Dit stuurden we naar beleggers met de vraag of ze wilden aangeven of ze belangstelling hadden.’
  Uit drie geselecteerde beleggers werd uiteindelijk Apollo als meest geschikte partij gekozen. Vervolgens is de visie op zorg van Noorderbreedte - maximaal aansluiten op het levensritme van ouderen - vertaald in een concept: beneden leven, boven slapen. René Lolkema benadrukt dat het belangrijk is dat de belegger zo’n visie begrijpt en omarmt. Volgens hem is de essentie van samenwerking in vastgoed: 'Probeer elkaar te vinden op zorginhoud'.

  René Lolkema

  MEER WETEN?

  Neem dan contact op met René Lolkema, telefoon (073) 6 409 409

  Mail René of meer over HEVO

Stichting Zorgvastgoed.nl  postadres Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam  T 020-2101450  E info@zorgvastgoed.nl 

management en bestuur         privacy statement

Cookie-instellingen