Blogs

 • Groei aantal reguliere verpleeghuizen niet gewenst, op naar een caring community.

  Geert van der Heijden 08-03-2019 178 keer bekeken 0 reacties

  Recent haalden consultant Rune Aresvik (bureau Vardetun) en Frans van der Plaat (Verstegen accountants) de landelijke pers met de stelling dat  de Nederlandse verpleeghuiszorg tussen nu en 2030 zo’n 35 duizend ouderen extra moet opnemen. Daarvoor zouden honderden nieuwe verpleeghuizen worden gebouwd.

  Ik kan uit het artikel niet helemaal opmaken wat voor een soort verpleeghuizen gebouwd moeten worden, maar als het gaat om alleen reguliere verpleeghuizen ‘oude stijl’ met tientallen kamers op een lange gang met een gezamenlijke ruimte om te ontspannen en te eten, dan ben ik geen voorstander. Ik denk ook niet dat daar een ‘markt’ voor is.

  Uit onderzoek van Ouderenbond Anbo  blijkt juist dat ouderen (vanaf 65 jaar) in toenemende mate behoefte hebben aan andere woonvormen. De huidige trend is dat steeds meer ouderen (95%) zelfstandig thuis wonen en tot op hoge leeftijd ook zelfstandig thuis (in levensloopbestendige kleinschalige woon-zorgvoorzieningen) blijven wonen, gesteund door allerlei innovaties.  

  Gezien deze ontwikkelingen is het van belang om een transformatie in de ouderenzorg te realiseren: van bricks naar clicks. Met de terugtrekkende overheid en de opkomst van de zorgconsument is de caring community een wenkend perspectief. In een caring community kunnen kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig (en met innovatieve ondersteuning) thuis blijven wonen en meedoen in de samenleving. Ouderen wonen in een ‘gewoon’ huis in een gewone wijk en kunnen terugvallen  op medeburgers en voorzieningen in de buurt, zoals:

  • een voorziening voor tijdelijke opvang van ouderen, na bijvoorbeeld een operatie of overbelasting van de mantelzorgers;
  • als het niet meer mogelijk is om terug naar huis te gaan, komen ouderen terecht in een kleinschalige voorziening op een centrale plek in de wijk. Hier wordt intensieve zorg geboden zonder medisch doelgericht handelen;
  • een multigeneratiecentrum voor alle mensen in de wijk, ongeacht leeftijd, gericht op onderlinge interactie.

  Alleen als de beschikbare zorgondersteuning in de thuissituatie onvoldoende is, zal de oudere kiezen voor (tijdelijke) opname.Daarmee ontwikkelen de huidige verpleeghuizen zich tot hoog gespecialiseerde instellingen op het gebied van klinische en sociale geriatrie en geriatrische revalidatie.

  Goed om te vernemen dat het kabinet  met verschillende programma’s en actieplannen de ouderenzorg ferm op de agenda heeft gezet. Zo moet het programma Langer Thuis ervoor zorgen dat ouderen ook in de thuissituatie de juiste zorg krijgen en moet een nieuwe campagne in 2019 leiden tot een herwaardering van het ouder worden. Tevens is via dit programma een borgstellingsfonds ontwikkeld. Hierdoor kunnen kleinschalige levensloopbestendige woon-(zorg)initiatieven gemakkelijk van de grond komen. Ik sta volledig achter deze ontwikkeling en denk dat hier een grote markt voor is.

  Geert van der Heijden

  Sectorspecialist Zorgvastgoed Rabobank Nederland

   

   

   

 • Investeren in innovatie en samenwerking noodzakelijk om gebouwprestaties te verbeteren

  Raymond Jacobs 07-03-2019 176 keer bekeken 0 reacties

  De efficiëntie van gebouwen waar zorg wordt verleend, is verre van optimaal. Dat geldt voor gebouwen in de ouderenzorg, maar ook in de ziekenhuis- en gehandicaptenzorg. Door het gebrek aan integratie van systemen en technieken blijven kansen om gebouwprestaties aanzienlijk te verbeteren onbenut. Terwijl de technische oplossingen voorhanden zijn. Het wordt tijd dat marktpartijen meer gaan investeren in samenwerking en innovatie, en dan met name in kleine, schaalbare oplossingen.

  Slimme datatoepassingen en intelligente systemen

  Bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen hebben steeds meer zorg nodig, terwijl zorgaanbieders met minder geld en minder personeel hun cliënten moeten bedienen. Ook in de ziekenhuis- en gehandicaptenzorg zijn personeelstekorten en kostenbeheersing belangrijke onderwerpen, terwijl de zorgvraag niet kleiner wordt. Techniek kan een helpende hand bieden bij deze uitdagingen. Slimme datatoepassingen en intelligente systemen kunnen perfect worden ingezet om processen te verbeteren en efficiënter te maken. De besturing van een pand met behulp van sensoren en met slimme monitoring wordt steeds belangrijker. Het probleem is echter dat deze technische oplossingen los van elkaar worden ingezet. Dat kost onnodig veel geld en lost de problemen in de zorg niet op. Een gebouw krijgt enorme meerwaarde als zaken zoals de energievoorziening, het alarm, de verlichting en ict op een geïntegreerde manier met elkaar communiceren. Dan maak je de stap maken van reactief naar proactief en voorspelbaar handelen.

  Met de zorgaanbieder om tafel

  Hiervoor moeten leveranciers, technisch dienstverleners en zorgaanbieders intensiever met elkaar samenwerken. SPIE Nederland is zo’n technisch dienstverlener die meedenkt over het optimaliseren van gebouwprestaties. Samen met haar leveranciers en klanten, waaronder zorgaanbieders. Om voorspelbaarheid mogelijk te maken, zit SPIE graag in een zo vroeg mogelijk stadium om tafel bij de gebouwbeheerder. De organisatie adviseert en begeleidt haar klanten van begin tot eind in zo’n proces en brengt hen, waar mogelijk, in contact met innovaties van derden.

  Softwareplatform

  Een voorbeeld in de healthcare-sector is de zorgmedia-oplossing die SPIE zelf heeft ontwikkeld. Een softwareplatform voor ondersteunende diensten voor zowel patiënten als de verpleging. Met een tablet of aanraakscherm zorgen apps voor meer regie en betrokkenheid van de patiënten in hun zorgtraject. De patiënt kan zoveel mogelijk services vanuit bed regelen en zowel de patiënt als de verpleging kan specifieke informatie op maat op het voor hem of haar juiste moment opvragen. Onlangs zijn 825 tablets en 600 tv-schermen met daarbij het nieuwste Healthcare softwareplatform geïmplementeerd in het nieuwe Erasmus MC. Na deze succesvolle implementatie gaat SPIE tevens het Sophia Kinderziekenhuis in het Erasmus MC voorzien van tablets.

  Procesverbeteringen

  Bij dit soort toepassingen is het bereikbaar en bedienbaar maken voor patiënten van het ‘Patiënten Portaal’ het uitgangspunt. Hierin staat specifieke medische informatie en staan enkele diensten zoals eten bestellen, kamer domotica en online aanvragen voor een glaasje water, dekentje, bloemenvaas, en dergelijke. Uniek is dat ook entertainment, zoals TV, games, tijdschriften, YouTube en beeldbellen heel gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in hetzelfde platform. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld tevredenheidsenquêtes. Het systeem kan het gebruik van de software per gebruiker analyseren, waardoor het ziekenhuis haar dienstverlening kan optimaliseren naar de behoeften van de patiënt. Intern kan men met deze data procesverbeteringen doorvoeren, zoals werkdrukvermindering, kostenbesparing en verhoging van medische veiligheid.

  Praktische en theoretische kennis

  Dat samenwerking noodzakelijk is om innovaties succesvol te implementeren, daar zijn zo’n beetje alle partijen het wel over eens. Iedereen is met dezelfde dingen bezig en staat voor dezelfde uitdagingen: de energietransitie, digitalisering, duurzaamheid. Daarom is het zo belangrijk om partijen met elkaar te verbinden en slimme oplossingen te combineren met een praktische blik.

  Die samenwerking is onder andere gevonden in Academy Het Dorp, die zich richt op de vernieuwing van Het Dorp, een zorgstelling in Arnhem waar mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen. Op een unieke wijze komt de theoretische en praktische kennis van verschillende partijen bij elkaar. Samen zorgen deze partijen ervoor dat Het Dorp  nationaal en internationaal een voorbeeld wordt van baanbrekende (gehandicapten)zorg met toekomstbestendige technologieën. Connectiviteit is het sleutelwoord in dit innovatieproces. Het draait daarbij om het 5G mobiele netwerk, het vaste netwerk en het WiFi-netwerk. In Het Dorp kiest men voor een dubbele aansluiting, zodat er altijd verbinding is als er een aansluiting uitvalt. Om een laatste risico uit te sluiten, liggen er plannen om een tweede POP (Point of Presence) op het terrein te plaatsen. De ene aansluiting loopt dan via de eerste POP en de andere via de tweede. 

  Domotica

  De connectiviteit is tevens de basis voor het gebruik van domotica en huisautomatisering. Het Internet of Things leidt op die manier tot gepersonaliseerde zorg: de geautomatiseerde processen kunnen op de bewoner worden afgestemd en kunnen aan en uit worden gezet. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die ademhalingsondersteuning nodig heeft. Door sensoren te plaatsen wordt duidelijk wanneer de patiënt mogelijk ondersteuning nodig heeft, omdat zijn ademhalingsapparatuur het niet meer doet. Je kunt er dan veel sneller bij zijn. Bovendien kan de patiënt de ondersteuning op andere plekken dan zijn eigen huis krijgen, waardoor hij veel meer bewegingsvrijheid heeft.

  Toekomstbestendig IT-platform

  Sensoren zullen heel veel data gaan verzamelen. Dat proces moet je goed managen en je moet er specifieke data uit kunnen halen. Tegelijkertijd moet de veiligheid van die data gegarandeerd worden. Alleen met een toekomstbestendig IT-platform kunnen we gebouwprestaties verbeteren en een antwoord bieden op de uitdagingen in de zorg.
   

 • Studiereis naar Japan

  ProfielfotoAlex Sievers 23-10-2018 395 keer bekeken 0 reacties

  Gelukkig oud worden in Japan

  Van 6-14 april 2019 organiseert Beyond Now een studiereis naar Japan! Thema’s zijn wonen, welzijn en zorg. We gaan op zoek naar hoe in het meest vergrijsde land ter wereld met de vergrijzing wordt omgegaan, hoe de oudere Japanners gelukkig zijn en welke middelen worden ingezet om de kwaliteit van leven hoog te houden.

  Onze studiereis start in Tokyo, waarna we Kanazawa en Kyoto aandoen. De reis is desgewenst te verlengen met een bezoek aan de Blue Zone in Okinawa. Op hoofdlijnen is ons programma als volgt:
  Dag 1: avondvlucht naar Tokyo
  Dag 2: aankomst in Tokyo en Meiji
  Dag 3: introductie, Japanse do’s en don’ts, stadswandeling, introductie en facts in wonen, welzijn en zorg in Japan door een hoogleraar aan de Tokyo Kasei University
  Dag 4: welzijn, zorg en robotica: op bezoek bij UR, Palul en Seikatsu Kagaku
  Dag 5: wonen en architectuur: Kengo Kuma architecture
  Dag 6: shinkansen trein naar Kanazawa, bezoek aan Share Kanazawa Retirement Community en leven in het landschap
  Dag 7: shinkansen trein naar Kyoto, inleiding in woningbouw door een hoogleraar aan de Kyoto Prefectural University en Endo Shuhei architecture
  Dag 8: traditioneel Japan en bezoek aan een kombini die zich richt op 55-plussers
  Dag 9: terug naar Nederland of een driedaagse verlenging in Blue Zone Okinawa

  Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers.

  Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven voor de studiereis Japan 2019

Stichting Zorgvastgoed.nl  Postjesweg 175  1062 JN Amsterdam  T 020-2101450  E info@zorgvastgoed.nl

Privacy statement