Leergang Zorgvastgoed

Tijdens deze leergang krijgt u inzage in het aanbod van en vraag naar zorg gerelateerd vastgoed. Zowel in de cure als in de care. Aandacht gaat onder andere uit naar product- en marktcombinaties en verdienmodellen  Relevante factoren en actoren in het speelveld van zorgvastgoed worden behandeld.

De leergang wordt verzorgd door topadviseurs uit de sector. 

Opbrengsten leergang

  • Kennis van de basisprincipes kennen van Corporate Real Estate Management (CREM) specifiek voor de zorgsector. U gaat aan de slag met een vastgoedstrategie voor uw organisatie, met specifieke aandacht voor de keuze van huren, aankopen of zelf realiseren van vastgoed.
  • Inzicht in de investeringscyclus voor vastgoed en de impact op de exploitatie van de zorginstelling. Wij bespreken de basisprincipes van Assetmanagement: hoe beheert u het vastgoed proactief en risico gestuurd, welke kansen zijn er voor verduurzaming van vastgoed. U leert hoe u een interne businesscase opstelt voor bouwprojecten die aantonen dat de investeringen een bijdrage leveren aan de exploitatie van de zorginstelling.
  • Inzicht in de belangrijkste huisvestingsconcepten. We behandelen voorbeelden van woonvormen en gezondheidscentra.
  • Kennis van de juridische aspecten bij de aan- en verhuur van zorgvastgoed. Wij gaan nader in op de rol van de zorginstelling/belegger als verhuurder van woonruimte en behandelen de risico’s en aandachtspunten bij het van toepassing zijnde bestemmingplan. Praktijkvoorbeelden worden gebruikt om  sale-and-lease back transacties te bespreken en zoiets als een koppelbeding.

In twee dagen inclusief avondprogramma wordt u klaargestoomd voor de markt van zorgvastgoed. 

Onderwerpen:

- Succes- en faalfactoren
- Juridische aspecten
- Financiering
- Zorgexploitaties
- Beleggen en taxeren
- Trends

Deelnemers zullen worden uitgenodigd een case voor te bereiden zodat gedurende de module kan worden geleerd van ervaringen uit de praktijk.

Locatie:

Zorghotel De Kim

Docenten:

Topadviseurs en partners van stichting Zorgvastgoed.nl

Prijs:

€895,- (vrij van BTW en exclusief kosten voor overnachting)

Heeft u regelmatig te maken met de perikelen in de zorgsector en zorgvastgoed of wilt u zich hierin verder specialiseren? Dan is deze leergang de uitkomst voor u!

Stichting Zorgvastgoed.nl  Postjesweg 175  1062 JN Amsterdam  T 020-2101450  E info@zorgvastgoed.nl