Estea

Estea biedt een totaaloplossing voor uw huisvesting waarmee u beantwoordt aan marktontwikkelingen en klantwensen.

De invoering van de integrale prestatiebekostiging en het scheiden van wonen en zorg, betekent voor zorgorganisaties de overstap van een stabiele aanbodgestuurde budgetbekostiging naar een risicovolle, maar kansrijke prestatiebekostiging op basis van vraagsturing. Marktbenadering en klantgerichte huisvesting zijn hiermee belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering van zorginstellingen geworden waarvan de lasten uit de verkoop van zorgproducten terugverdiend moeten worden. Deze nieuwe situatie vraagt om een bedrijfsmatige invulling van uw businessmodel, zorgvisie en uw huisvesting. De kwaliteit van uw dienstverlening en uw huisvesting wordt een onderscheidend sellingpoint. De aanpak moet maximaal renderen en optimaal ingezet worden binnen deze nieuwe doelstellingen.

Stichting Zorgvastgoed.nl  Postjesweg 175  1062 JN Amsterdam  T 020-2101450  E info@zorgvastgoed.nl