Bestuur

Zorgvastgoed.nl is een initiatief van Stichting Zorgvastgoed.nl

Stichting Zorgvastgoed.nl wil de markt van zorg en vastgoed zodanig toerusten, dat ze bestendig is voor de toekomst, o.a. door:

  • transparantie te bevorderen op de markt van vraag en aanbod van zorgvastgoed.
  • deskundigheid te bevorderen door samenwerking en uitwisseling tussen zorgvastgoed-professionals.
  • Kennis en informatie op het gebied van zorgvastgoed te verzamelen en te delen.

 

Freek Lapré   

Freek is een betrokken wetenschapper en strategisch adviseur. Met zijn specifieke expertise wat betreft klantbeleving in de zorgsector en zijn brede internationale netwerk op het gebied van innovaties, is hij een graag geziene specialist. Zijn vragen zijn kritisch, zijn oplossingen verrassend praktisch.

Masi Mohammadi 

Masi Mohammadi is lector Architecture in Health bij het Kenniscentrum Technologie en Samenleving van de HAN. Ze verricht onderzoek, samen met docent-onderzoekers, naar (slimme) architectonische en technologische middelen en methoden die het (langer) zelfstandig en gezond wonen mogelijk maken.            

 

Stichting Zorgvastgoed.nl  Postjesweg 175  1062 JN Amsterdam  T 020-2101450  E info@zorgvastgoed.nl