Zorgvastgoed.nl is een initiatief van Stichting Zorgvastgoed.nl

Stichting Zorgvastgoed.nl wil de markt van zorg en vastgoed zodanig toerusten, dat ze bestendig is voor de toekomst, o.a. door:

  • transparantie te bevorderen op de markt van vraag en aanbod van zorgvastgoed.
  • deskundigheid te bevorderen door samenwerking en uitwisseling tussen zorgvastgoed-professionals.
  • Kennis en informatie op het gebied van zorgvastgoed te verzamelen en te delen.

 

Bestuur

Gerard Thaens  

Kees Trimp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Zorgvastgoed.nl  Postjesweg 175  1062 JN Amsterdam  T 020-2101450  E info@zorgvastgoed.nl